שורות קוד נחוצות

להלן שתי פקודות HTML הנחוצות לטיפול בכיוון הכתיבה. יש לשלב הפקודות בתוך קובץ ה-css של תבנית, או באמצעות הורדת הקובץ, הכנסת שינויים וטעינתו או באמצעות עריכתו על גבי פנאל הניהול.

direction: rtl;

text-align: right;


Add this to your website