Mobile Joomla

Mobile Joomla

התוסף Mobile Joomla מאפשר לבונה ליצור גרסה ניידת לאתר האינטרנט עבור iPhone, מכשירים מבוססי אנדרואיד ועוד. זיהוי הגרסה הניידת נעשה על-ידי המכשירים החכמים ובאופן אוטומאטי. לאחר התקנת התוסף יש להגדירו לתצוגה מיטבית. הורדת התוסף מחייבת רישום באתר. כמו כן, מומלץ לקרוא את הסכם השימוש.

הורד תוסף